วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยน…