ตลาดกลางสัตว์น้ำบางคล้า (แพปลาบางคล้า) ประกาศให้เช่าพื้นที่ 5,000 บาท/เดือน สนใจ…