วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1-7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง…