ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บางคล้า บางน้ำเปรี้ยว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ คลองเขื่อน และนางสาวศรีวรรณ เลอสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วม งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรระหว่างอำเภอ จังหวัด และเขต และเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาCr.ภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี