สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรตำบลต้นแบบ กิจกรรมเกาะติดชีวิตเกษตรตำบล “คน ปลูก คน” รอบที่ 2 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน รับรู้ถึงการปฏิบัติงานของเกษตรตำบล และกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมให้การสนับสนุนนางสาวอรพรรณ ชุติวศิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ผ่านเข้ารอบสู่การเป็นสุดยอดเกษตรตำบลคน ปลูก คน ต่อไป
โดยสามารถร่วมโหวตได้ทาง
Facebook : https://fb.watch/mHJjLUwZ84/?mibextid=qC1gEa
Youtube : https://youtu.be/E4T4wzBmWPI?si=vKnTNUz2Y62kdk6V