ข้อมูลบริการ


การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM)










การจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์


เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วง


การปลูกแตงโมทดแทนข้าวนาปรัง


info พนมสารคาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง


การเลี้ยงหนูพุก


ข้าวนาโยน


การลดต้นทุน
การผลิตข้าว

เทคนิค
การปลูกเมล่อน แบบฉบับ
อำเภอราชสาส์น


การปลูกไผ่
แปลงใหญ่ไผ่
อำเภอท่าตะเกียบ


เทคนิคการผลิต
มะม่วงคุณภาพ


การปลูกพืชหลากหลาย
ในฤดูนาปรัง


นาขาวัง ภูมิปัญญา
การแก้ปัญหาน้ำเค็มอย่างยั่งยืน




ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่