วันที่ 19 – 22 กันยายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจ…