วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราโดย นายดนัย ปัญจ…