วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมค…